فعاليت‌هاي ويژة‌ كودكان و نوجوانان ديابتي

چاپ

1- برگزاري اردوي آموزشي- تفريحي در فصل تابستان

2- انجام آزمايش هموگلوبين اي- وان- سي هر سه ماه يكبار در محل انجمن و برگزاري جشنهاي آغاز و پايان سال تحصيلي

3- تشكيل گروه جوانان انجمن ديابت ايران

برچسب ها:
آخرین مقالات