اطلاعیه روز 2 مرداد روز تجلیل از آموزش دهندگان دیابت

چاپ

اطلاعیه

روز 2 مرداد

روز تجلیل از آموزش دهندگان دیابت


مهندس فاطمه طالقانی

1332-1377

بنیانگذار روش تغذیه آزاد در ایران که برای اولین بار در کشور از منظر طب جامعه نگر آموزش تغذیه برای دیابتی ها را به زبان ساده آغاز نمود.

یادش گرامی باد

از سحنان شادروان 
ایجاد ارتباط مناسب و صرف وقت برای دستیابی به مقصود یعنی سلامتی

ویژگی است که هرکه ادعای درمان کسی را دارد باید به آن عمل نماید و فراموش نکنیم که در برقرای این ارتباط زمان مطرح نیست

 

برچسب ها: