اطلاعيه-((ديابت و روزه‌داري))

چاپ

در چند روز آينده ماه مبارك رمضان آغاز مي‌شود. ايام مبارك برقراري تعادل جسم و روح  و تبدیل زيادهرويها و سهلانگاريهاي طول سال ، به توجه و تمركز بر جسم و روح كه این خود، از اهداف مهم روزهداري است. بدون شك، اگر آماده سازي براي روزهداري ماه مبارك رمضان، قبل از شروع اين ماه آغاز گردد، نتايج پايدارتري به دنبال خواهد داشت و از همين روست كه در كتب ادعيه، به تناوب و در برخي روزها، روزهداري در ماههاي رجب و شعبان توصيه گرديده است.ديابتيهاي عزيز نيز ميتوانند از اين قاعده پيروي نمايند.


 

 

بيش از 8 ميليون نفر از جمعيت كشور به ديابت مبتلا هستند. حفظ مقدار قندخون درحد طبيعي (140- 60 ميليگرم درصد)، هدف درمان ديابت است زيرا افزايش دراز مدت قند خون، سبب بروز عوارض ديابت ميشود كه در آن صورت، درمان ديابت بسيار پرهزينه و گاه غيرممكن خواهد شد!

افراد ديابتي كه از آموزشهاي لازم برخوردار شدهاند به خوبي قادرند تشخيص دهند آيا ميتوانند روزه بگيرند يا خير زيرا اين افراد طي آموزشهاي خود دريافتهاند كه به كدام گروه از ديابتيها تعلق دارند و درمورد شرايط روزهداري در هر گروه حتماً با پزشك خود مشورت مينمايند.  طبيعي است كه عده‌اي از ديابتي‌ها علاقمند به روزه‌داري هستند، همان گونه كه  طبق آمارها نشان مي‌دهد اكثر ديابتي هاي كشورهاي مسلمان روزه دار هستند  . در يك بررسي انجام شده  در 13  كشور مسلمان حدود 43 درصد از افراد ديابتي نوع يك  و 79 درصد از ديابتي هاي نوع دو در ماه مبارك رمضان روزه‌دار هستند.

افراد تحت درمان با انسولين: از آنجا كه اين افراد پي‌‌آمد تزريق انسولين، به دفعات نيز بايد غذا ميل نمايند، لذا توصيه نميشود روزه بگيرند. در صورت تمايل شديد به روزهداري، با توجه به شرايط زير، اين افراد در موارد خاص و آن هم زير نظر پزشك معالج خود ميتوانند روزه بگيرند :

- نداشتن نوسانات شديد قندخون و نيز عوارض پيشرفته ديابت (عوارض چشمي، كليوي، عصبي و قلبي- عروقي)

افراد تحت درمان با داروهاي خوراكي (قرص): لازم است اين افراد با پزشك معالج خود مشورت نمايند. به طور كلي براي افرادي كه توانستهاند قندخون خود را به طور دائمي در حد طبيعي حفظ و كنترل نمايند با حفظ شرايط زير، از نظر پزشكي روزهداري بلامانع است:

لازم است مدتي قبل از شروع ايام ماه مبارك رمضان، به طور آزمايشي، روزهداري را آغاز كرده و طي روز، به ترتيب زير، قند خون خود را آزمايش كنند:

- قبل از سحر (حداكثر 130 ميليگرم درصد)

- 2 ساعت بعد از سحر (حداكثر 180 ميليگرم درصد)

- بين ساعت 1 تا 3 بعدازظهر (كمتر 70 ميليگرم درصد نباشد)

- قبل از افطار (حداكثر 130 ميليگرم درصد)

- 2 ساعت بعد از افطار (حداكثر 180 ميليگرم درصد)

در صورتي كه مقدار قند خون اين افراد در محدودة مقادير ذكر شده در بالا قرار داشته باشد و نيز دچار عوارض پيشرفته ديابت هم نباشند قادر خواهند بود روزه بگيرند كه در آن صورت بايد هنگام افطار، قبل از خوردن هر غذايي، قرص خود را ميل كرده و پس از مدتي، شروع به خوردن غذا كنند. هنگام سحر نيز بايد مقدار داروی مصرفی روزانه خود را به نصف كاهش دهند و حتماً فراموش نشود 2 ساعت بعد از افطار و 2 ساعت بعد از خوردن سحري، قند خون يا قند ادرار خود را آزمايش كنند.

افرادي كه بدون دارو قند خون خود را كنترل مينمايند: ايشان با مشورت پزشك معالج خود ميتوانند روزه بگيرند. علاوه بر اين، بايد مقدار غذاي افطار خود را نيز به 2 تا 3 وعده تقسيم و هنگام افطار، از خوردن همة مواد غذايي در يك زمان، جداً خودداري كنند. در هر حال، نبايد فراموش كنيد كه طي روزهداري مقدار كالري دريافتي روزانه بايد به دو سوم مقدار معمول كاهش يابد يعني: ”يك سوم كمتر از حد معمول، غذا ميل شود! “

شايان ذكر است كه متأسفانه در ايام روزهداري، افراد به علت كاهش تحرك جسمي و تغذيه اضافي، دچار افزايش وزن ميشوند به همين دليل توصيه ميكنيم هر 2 تا 3 روز يك بار وزن خود را اندازهگيري نمايند.

با توجه به شرايط ويژه كويد 19  باز هم  توصيه مي شود :«استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی ، شستن دست‌ها و خودداری از هرگونه دورهمی بخصوص در فضای بسته » اولویت‌های ضروری مهار این ویروس ویرانگر است.

 

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات

 

برچسب ها: