گفتگوی زنده اینستاگرامی با دکتر اسدالله رجب-انسولین درمانی

چاپ

 


گفتگوی زنده اینستاگرامی با دکتر اسدالله رجب

https://www.instagram.com/iraniandiabetessociety/


موضوع انسولین درمانی

جمعه ۲ خرداد ۹۹ ساعت ۶ تا ۷ عصر

#دیابت

#قندخون #انسولین #انجمندیابت ایران #دکتر_رجب

 

برچسب ها: