روز جهانی دیابت سال 98(20 آبان ماه)

چاپ

شرکت در این مراسم برای عموم آزاد است.

امسال روزجهانی دیابت در تهران روز دوشنبه 20 آبان ماه از ساعت 8 الی 12 در تالارامام بیمارستان امام خمینی (ره) واقع در انتهای بلوارکشاورز برگزار می شود.

برچسب ها: