اردوی آموزشی-تفریحی انجمن دیابت ایران 1397

چاپ

امسال نیز همچون سال های گذشته اردوی آموزشی-تفریحی انجمن دیابت ایران در شهرستان کرج برگزار خواهد شد. در این اردوی آموزشی-تفریحی کودکان و نوجوان دیابتی علاوه بر استفاده از فضای تفریحی این محیط آموزش هایی را نیز در خصوص دیابت کسب می نمایند. این اردو در تاریخ جمعه هشتم تیرماه سال جاری برگزار می شود که کودکان و نوجوانان زیر 16 سال عضو انجمن دیابت ایران می توانند با انجمن دیابت ایران تماس حاصل نموده و در این اردو ثبت نام به عمل آورند. ظرفیت ثبت نام برای شرکت در این اردو محدود بوده و اولویت با زمان ثبت نام خواهد بود.

برچسب ها: