ممكن است ديابت داشته باشيد ولي خودتان ندانيد!

چاپ

با پاسخ به سئوالات زير مي توانيد تشخيص دهيد که در معرض ابتلا به ديابت هستيد يا مبتلا به آن؟

 

 

1- چند سال داريد؟

پاسخ-----------------------------نمره

30 سال كمتر---------------------- صفر

40 تا 30 سال---------------------- یک

50 تا 40 سال---------------------- دو

60 50 سال---------------------- سه

60 سال به بالا----------------------- چهار


2- اندازه دور كمر شما چند است؟

-----  خانم------------------------ آقا ----------------- نمره

80 سانتي متر كمتر ----------- 94 سانتي متر كمتر--------- --- صفر

88- 80 سانتي متر-------------- 102- 94 سانتي متر-----------سه

88  سانتي متر بالاتر -------------102 سانتي متر بالاتر ----------چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-اندازه گيري دور كمر:                                                                                

- مقابل آينه قرار گيريد.                                                                               

- فاصله بين آخرين دنده و استخوان لگن را اندازه بگیرید.                             

(شكل بالا)

 

3- نمايه توده بدني شما چند است؟ (*)

پاسخ-------------نمره

- 25 کمتر ------------صفر

-30-25 --------------يك

-30 بالاتر  -------------سه

 

4- آيا مبتلا به فشار خون هستيد؟

پاسخ---------نمره

- خير ---------صفر

- آري--------- پنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- آيا داروهاي فشار خون مصرف مي كنيد؟

پاسخ--------نمره

- خير                 صفر

- آري------- دو

 

 

6- چه اندازه ميوه جات و سبزيجات يا نان سبوسدار ميل مي كنيد؟

پاسخ --------------نمره

- روزانه------------ صفر                                                  

- هر روز نه ------ يك                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- آيا روزانه حداقل سي دقيقه فعاليت جسمي داريد؟

پاسخ -------------نمره

- آري ------------- صفر

- خير ---------- دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- آیا یکی از والدین و اقوام نزدیک شما مبتلا به دیابت است  ؟

پاسخ----------------------------نمره

- خير -------------------------- صفر                                                                                  

- آري (مادر،پدر، خواهر وبرادر)-------- پنج                                                                                    

- آري--------------------------- سه                                                                                    

(پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، دايي،خاله، فرزندان)                                                       

برچسب ها:
آخرین مقالات