مجموعه مستند پرتره (زندگي مفاخر ايران در حوزه هاي پزشكي، مهندسي و علوم انساني)

چاپ

مجموعه مستند پرتره (زندگي مفاخر ايران در حوزه هاي پزشكي، مهندسي و علوم انساني) يكشنبه ها ساعت ٢١ از شبكه جام جم .

اين هفته : دكتر اسداله رجب

يكشنبه ١٨ اسفند ماه ، ساعت ٢١

 

برچسب ها: