روز جهانی و هفته ملی کودک

چاپ

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با روز جهانی کودک هفته ملی کودک را از تاریخ 15 تا 21 مهر 1396 از ساعت 9 تا 18  در محل مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری برگزار می نماید. با این بهانه انجمن دیابت ایران طبق روال هر ساله اقدام به برپایی غرفه آموزش دیابت نموده و همکاران این انجمن جهت آموزش و اطلاع رسانی در زمینه دیابت، در غرفه انجمن دیابت ایران حضور دارند. عزیزان علاقمند می توانند به آدرس بلوار کشاورز- خیابان حجاب - مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه نموده و از غرفه انجمن دیابت ایران بازدید نمایند.

برچسب ها: