كتاب آموزش دیابت برای کسانی که انسولین تزریق نمی کنند

چاپ

كتاب آموزش دیابت برای کسانی که انسولین تزریق نمی کنند  مترجم :دکتر اسداله رجب و مهندس فاطمه طالقانی

آموزش دیابت برای کسانی که انسولین تزریق نمی کنند / دکتراسداله رجب ، مهندس فاطمه طالقانی

چاپ پنجم 1391(چاپ اول :1379)، شمارگان :3000 ، 178 صفحه

این مجموعه ، آخرین کتابی است که شادروان مهندس فاطمه طالقانی در تألیف و ترجمه آن همکاری مستمر داشت. کتاب شامل هفت فصل و محور حاکم برآن ، ارائه اطلاعات کاربردی است که نه فقط برای افراد دیابتی که با استفاده از داروهای خوراکی درمان می شوند بلکه برای افراد غیردیابتی نیز مفید واقع می شود.

فصل های کتاب : فصل اول / کلیات دیابت

فصل دوم / کنترل شخصی

فصل سوم / اثرات قند در بدن

فصل چهارم/ تغذیه

فصل پنچم / داروها و درمان

فصل ششم / عوارض دیابت

فصل هفتم / وراثت

پیشگفتار دکتر اسداله رجب برچاپ اول کتاب ، زمستان 1378 : " من و او ، خسته از کار طاقت فرسای روز ، پس از آن که فرزندانمان را به بستر آرامش شب می سپردیم ، خواندن و نوشتن آغاز می کردیم و تا پاسی از شب ، در حالی که بسختی چشمانمان را باز نگه می داشتیم ، سطرسطر و صفحه صفحه کتابی را که پیش روی دارید می نگاشتیم . همراهی یکدیگر و شوق خدمت به جامعه ، بویژه دیابتی های عزیز ، ما را دلگرم و خستگی هامان را قابل تحمل می کرد..........اما اکنون، همسرم ؛ هم او که همراهم ، همکارم ، تکیه گاهم و بهترین دوستم بود ، معصومانه عروج کرده و مرا با عظیم ترین دلتنگی عالم ، برجای گذاشته است و من که هنوزم رفتنش را باور ندارم با یادآوری عشقی که به ارتقای علم و دانش جامعه دیابتی ها داشت ، بویژه شوق و علاقه ای که به اتمام این کتاب از خود نشان می داد، تلاشش را پی می گیرم و تا جایی که توان دارم ، آرزویش را تحقق می بخشم. "

 

لینک خرید

 

آخرین مقالات