کتاب خودمهاری در کنترل استرس، دکتر اسداله رجب

چاپ

کتاب خودمهاری در کنترل استرس، دکتر اسداله رجب

خودمهاری در کنترل استرس / دکتراسداله رجب

چاپ سوم 1390 ، شمارگان 5000 نسخه ، 46 صفحه

مؤلف دراین کتاب ضمن توضیح استرس و نشانه های آن ، به بررسی تعدادی راه کار برای مهار این پدیده روزافزون پرداخته شده است .

فهرست مطالب: مقدمه

تمرینات ضداسترس

استرس ابتلا به دیابت

استرس مربوط به وظایف منزل

استرس ناشی از حس " درخطر بودن موجودیت فردی " . ( موجودیت شما در خطر است ! )

استرس مربوط به کار

استرس مربوط به روابط همسران

استرس مصرف زدگی

استرس مربوط به انزوا

آخرین مقالات