کتاب آموزش دیابت برای کسانی که انسولین تزریق می کنند

چاپ

کتاب آموزش دیابت برای کسانی که انسولین تزریق می کنند تألیف و ترجمه دکتر اسداله رجب و مهندس فاطمه طالقانی

آموزش دیابت برای کسانی که انسولین تزریق می کنند / دکتر اسداله رجب ، مهندس فاطمه طالقانی

چاپ پنجم 1391(چاپ اول :1373)، شمارگان :3000 ، 178 صفحه

این کتاب برای افرادی تهیه شده است که در مرحله تزریق انسولین قرار دارند. در این مجموعه ضمن ارائه اطلاعات کاربردی در مورد انسولین و نحوه تزریق آن ، آموزش هایی درباره چگونگی زندگی با دیابت ارائه گردیده است.

فصل های کتاب : فصل اول / کلیاتی درباره دیابت

فصل دوم / کنترل شخصی

فصل سوم / تغذیه

فصل چهارم/ درمان دیابت

فصل پنچم / فعالیت جسمی

فصل ششم / مسافرت

فصل هفتم / بارداری

فصل هشتم / عوارض دیابت

فصل نهم / نتایج تحقیقات جدید

جدول تبدیل مقیاس قندخون ( میلی گرم درصد به میلی مول درلیتر)

آخرین مقالات