كتاب مهار كلسترول براي حفظ سلامتي

چاپ

كتاب مهار كلسترول براي حفظ سلامتي  مترجم : شاهين رجب

مهار کلسترول برای حفظ سلامتی / ترجمه شاهین رجب

چاپ اول 1389، شمارگان : 5000 ، 48 صفحه ، تمام رنگی

این کتاب به زبانی ساده و با تصاویر رنگی درباره چربی ها و مکانیسم اثر آن ها در بدن مطالبی کاربردی ارائه می کند. از آنجا که بالابودن چربی خون سبب تشدیدعوارض دیررس دیابت می شود لذا خواندن این کتاب به افراد دیابتی نیز توصیه شده است.

فهرست مطالب: اطلاعات پایه

درون رگ ها چه روی می دهد؟

شبکه عوامل خطرزا، جهت دهی مدیریت عوامل خطرزا !

هدف اصلی در مدیریت صحیح کلسترول

شیوه کنترل تنگاتنگ

با همدیگر ، بهتر است !.....

داروهای کاهش دهنده کلسترول بالا