تغذیه و دیابت(درسهای از فاطمه طالقانی)

چاپ

 

 

تغذیه و دیابت ؛ درس هایی از فاطمه طالقانی / مهندس فاطمه طالقانی ، دکتر اسداله رجب

چاپ دهم 1391(چاپ اول :1378)، شمارگان :3000 ، 112 صفحه

این کتاب حاوی سلسله درس های شادروان مهندس فاطمه طالقانی است که به همت انجمن دیابت ایران و بنیاد فاطمه طالقانی و ویرایش دکتر اسداله رجب گردآوری و تنظیم گردیده. کاربردی بودن این مجموعه سبب شد که طی یک سال به چاپ دوم و طی 13 سال به چاپ دهم برسد.

فصل های کتاب: فصل اول- کلیات دیابت

فصل دوم - عوارض زودرس دیابت

فصل سوم – درمان دیابت

فصل چهارم/ تغذیه و دیابت

فصل پنچم / برخی توصیه های غذایی برای خانم های باردار

فصل ششم / دیابت و مصرف ویتامین ها

نکته های اساسی در مورد یک تغذیه سالم و معقول