نمایش دادن همه 11 نتیجه

کتاب جلوه هایی از زندگی با دیابت

دفترچه روزانه افراد دیابتی

دفترچه روزانه بارداران ديابتي

کتاب آموزش درباره دیابت ،راهنمای کودکان و نوجوانان

خودمهاری در کنترل استرس / دکتراسداله رجب

کتاب آموزش دیابت برای کسانی که انسولین تزریق می کنند

كتاب آموزش دیابت برای کسانی که انسولین تزریق نمی کنند

کتاب تزریق انسولین قبل از وعده های غذایی

تغذیه و دیابت(درسهای از فاطمه طالقانی)

افزایش فشار خون(دکتر اسدالله رجب)

كتاب مهار كلسترول براي حفظ سلامتي