نمایش دادن همه 11 نتیجه

دفترچه روزانه بارداران ديابتي

کتاب آموزش دیابت برای کسانی که انسولین تزریق می کنند

کتاب آموزش درباره دیابت ،راهنمای کودکان و نوجوانان

کتاب جلوه هایی از زندگی با دیابت

خودمهاری در کنترل استرس / دکتراسداله رجب

افزایش فشار خون(دکتر اسدالله رجب)

تغذیه و دیابت(درسهای از فاطمه طالقانی)

کتاب تزریق انسولین قبل از وعده های غذایی

كتاب مهار كلسترول براي حفظ سلامتي

كتاب آموزش دیابت برای کسانی که انسولین تزریق نمی کنند

دفترچه روزانه افراد دیابتی