دوازدهمین سمینار جلوه هایي از زندگي با دیابت را با شعار: “چنین كنند سالمندان دیابتي ” را در روز 17 بهمن 1398

  اطلاعیه براساس آخرین اطلاعات منتشرشده مركز آمار ایران در سال 1395 ، تعداد سالمندان كشورمان هفت می...

ادامه مطلب